Một chiếc váy nhẹ nhàng, tinh khôi. Và chiếc váy này có thể áp dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau: tiệc báo hỷ, tiệc cưới, chụp ảnh cưới dã ngoại và nhất là khi không dùng cho đám...

Xem tiếp

Một chiếc váy nhẹ nhàng, tinh khôi. Và chiếc váy này có thể áp dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau: tiệc báo hỷ, tiệc cưới, chụp ảnh cưới dã ngoại và nhất là khi không dùng cho đám...

Xem tiếp